Lịch Đào Tạo

Khóa học Nữ Hoàng Hạnh Phúc - Happy Queen Level 1

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2020 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 15 và 16  tháng 8 năm 2020 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 05 và 06 tháng 9 năm 2020 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 03 và 04 tháng 10 năm 2020 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 2 ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2020 Xem chi tiết
Nữ Hoàng Hạnh Phúc 2 ngày Liên hệ Hà Nội 2 ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2020 Xem chi tiết

Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2020 Xem chi tiết
Khóa học Chữa Lành Mối Quan Hệ 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm 2020 Xem chi tiết

Khóa học Làm chủ hạnh phúc

Khóa học Thời gian Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Khóa học Làm chủ hạnh phúc 3 ngày Liên hệ Hồ Chí Minh 3 ngày 11, 12, 13 tháng 9 năm 2020 Xem chi tiết
Khóa học Làm chủ hạnh phúc 3 ngày Liên hệ Hà Nội 3 ngày 09, 10, 11 tháng 10 năm 2020 Xem chi tiết

Khóa học Làm chủ hạnh phúc diễn ra 3 ngày bao gồm 3 chủ đề chính sau: Ngày đầu: Nữ hoàng Ngôn Từ; Ngày hai: Nữ hoàng Phòng The; Ngày ba: Gia đình là số 1;

ZOOM CHỮA LÀNH CHUYÊN SÂU

Khóa học Thời gian Địa điểm Ngày tổ chức Chi tiết
ZOOM CHỮA LÀNH CHUYÊN SÂU 9 ngày Hà Nội Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6 năm 2020 Liên hệ

GALA CUỐI NĂM

Khóa học Thời gian Địa điểm Ngày tổ chức Chi tiết
GALA CUỐI NĂM 1 ngày Hà Nội Ngày 13 tháng 12 năm 2020 Liên hệ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Xin Vui Lòng Để Lại Thông Tin

Tầng 4, Số 9 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội